Kunskap som smälter in

Food and Beverage-segmentet har länge varit en av våra främsta kompetenser, och även en genuin passion. Restauranger och kaféer formar inte bara den sociala stadsbilden, utan är också en central del i de flestas idé om begreppet livskvalitet – de är våra offentliga vardagsrum. Själva etableringsprocessen kan dock ställa en del krav, som inte är lika vanliga i andra sammanhang.

För en ny restaurang krävs vanligtvis flera olika installationer i fastigheten – det kan handla om allt ifrån ventilation, vatten och avlopp, till fettavskiljare sophantering och ölkranar. Logistiken är avgörande; hur fungerar driften? Vilken typ av lastbilar sker leveranserna med, och med vilken frekvens? Varor kan nästan aldrig transporteras in genom entrén, då lastpallar med mat och dryck sällan smälter in väl bland matsalens inredningsdetaljer.

Vi fungerar som en brygga mellan hyresgäst och hyresvärd, där våra erfarenheter och kontakter gör att önskemål kan bli verklighet. Vanligtvis mynnar det ut i hur hyresavtalet behöver utformas och hur affärsläget måste anpassas. Vi känner till behoven och svårigheterna i hela segmentet – från nystartade små kaféer, med få kontakter på hyresmarknaden, till restaurangkoncept och större kedjor [Espresso House], som behöver förstärka sin position och hitta nya affärslägen. Vi kan Food and Beverage, och vi är stolta över att vara med och forma stadens siluett, och alla dess vardagsrum.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation