HYRESGÄSTER

Hos oss hittar du en partner som gör er expansionsresa möjlig och framgångsrik. Från strategi till färdiga enheter.

din partner

Försäkra dig om att din etablering blir den framgång som du hoppas på.

Vi tar fram strategin som hjälper dig hyra rätt lokal. För oss är det viktigt att kunna agera rådgivare och följeslagare på hela din resa. Vi hjälper dig att hitta en plats som gör dig rättvisa. Och som partner följer vi med dig på hela resan. Hela vägen in i mål.

Ibland kan det behövas extra stöttning och energi i ditt projekt eller din organisation. Vi agerar som din representant och förlängda arm i olika typer av projekt. Vi samordnar och projektleder leverantörer och entreprenörer, vi gör upp tidsplaner och följer upp budgetar.

Planerar du för exit eller avveckling? Vi hittar företaget som kan köpa din verksamhet. Som kan ta över din lokal eller hela ditt koncept. Oavsett vad du söker har vi möjlighet att matcha ditt behov. Vi har både nätverket och de specifika kunskaper som krävs för att genomföra en lyckad förmedling på dina villkor.

Etablering

En lyckad etablering

Hyr rätt lokal - Försäkra dig om att din etablering blir den framgång som du hoppas på. Vi hjälper dig hyra rätt lokal. För oss är det viktigt att kunna agera följeslagare på hela din resa. Vi hjälper dig att hitta en plats som gör dig rättvisa. Och som partner följer vi med dig på hela resan. Hela vägen in i mål.

Förmedling

En smidig förmedling

Hitta företaget som kan köpa din verksamhet. Som kan ta över din lokal eller hela ditt koncept. Oavsett vad du söker har vi möjlighet att matcha ditt behov. Vi har både nätverket och de specifika kunskaper som krävs för att genomföra en lyckad förmedling. En fastighetsförmedling på dina villkor.

Projektledning

En effektiv organisation

Ibland behövs det extra stöttning och energi i ditt projekt eller din organisation. Vi agerar som din representant och förlängda arm i olika typer av projekt. Vi samordnar och projektleder leverantörer och entreprenörer, vi gör upp tidsplaner och följer upp budgetar.

Franchise och Rekrytering

En lyckad tillväxt

Rätt partners och medarbetare är en av nyckelfaktorerna till framgång. Men ibland är det svårt att hitta rätt personer vilket kan hindra både expansion och utveckling. Vi hjälper dig att hitta din nya partner eller nästa stjärna i företaget.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation