HYRESVÄRDAR

Med expertis, erfarenhet och ett gediget nätverk levererar vi hela eller delar av lösningar för framtidens handels- och mötesplatser.

Din partner

Vi är visionärer som vågar och vill vara okonventionella.

Med expertis, erfarenhet och ett gediget nätverk levererar vi hela eller delar av lösningar för framtidens handels- och mötesplatser. Det kan handla om nya stadsdelar eller kvarter, att skapa nytt liv i en galleria eller att utifrån nya flöden ställa om utbudet. Vi är visionärer som vågar och vill vara okonventionella. Med hög affärsmässighet arbetar vi alltid med passion och ett personligt engagemang, från idé och analys till implementering och överlämning.

Ibland behövs en djupare analys inför stundande projekt. Vi genomför kommersiella förstudier, analys av marknaden samt identifierar potentiella hyresgäster som med rätt erbjudande genererar rätt intäkt till. din fastighet

Vakanta lokaler? Vi hittar företagen som fyller dina lokaler på fler än ett sätt. För oss är fastighetsuthyrning en strategisk fråga. Vi hjälper dig att hitta hyresgästen som kompletterar dina andra hyresgäster. Och som kan bidra till att höja värdet på hela ditt bestånd.

Utveckling

Framtidens handels- och mötesplats

Med expertis, erfarenhet och ett gediget nätverk levererar vi hela eller delar av lösningar för framtidens handels- och mötesplatser. Det kan handla om nya stadsdelar eller kvarter, att blåsa nytt liv i en galleria eller att utifrån nya flöden ställa om utbudet. Vi är visionärer, vågar och vill vara okonventionella. Med hög affärsmässighet arbetar vi alltid med stor passion och ett personligt engagemang, från idé och analys till implementering och överlämning. En komplett fastighetsutveckling!

Uthyrning

En värdefull hyresgäst

Hitta företaget som fyller dina lokaler på fler än ett sätt. För oss är fastigetsuthyrning en strategisk fråga. Vi hjälper dig att hitta hyresgästen som kompletterar dina andra företag, butiker och restauranger. Och som bidrar till att höja värdet på hela ditt bestånd.

Förvaltning

En omhändertagen fastighet

Vi bevakar dina hyresavtal, visar lokaler, förhandlar med befintliga och nya hyresgäster, följer upp nyckeltal och hanterar löpande hyresgästärenden. Vi följer upp den långsiktiga strategin för fastigheten och arbetar även med marknadsföringen och paketeringen. Den kommersiella förvaltningen sker i syfte att skapa lönsamhet i din fastighet.

Projektledning

En effektiv organisation

Ibland behövs det extra stöttning och energi i ditt projekt eller din organisation. Vi agerar som din representant och förlängda arm i olika typer av projekt. Vi samordnar och projektleder leverantörer och entreprenörer, vi gör upp tidsplaner och följer upp budgetar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation