Uthyrning

En värdefull hyresgäst


Hitta företaget som fyller dina lokaler på fler än ett sätt. För oss är fastigetsuthyrning en strategisk fråga. Vi hjälper dig att hitta hyresgästen som kompletterar dina andra företag, butiker och restauranger. Och som bidrar till att höja värdet på hela ditt bestånd.

Tjänster

Analys

Vi genomför research och analys av marknaden, samt identifierar potentiella hyresgäster och verksamheter för din fastighet.

Fastighetsutveckling

Tillsammans med dig skapar vi en hållbar utvecklingsplan som hjälper dig att nå dina strategiska mål.
Vi hjälper till att ta fram en fastighetsprofil och en genomtänkt strategi för hur lokalerna kan utnyttjas i nya verksamheter.

Hitta rätt hyresgäster

Vi identifierar och uppvaktar möjliga hyresgäster, presenterar objektet och arrangerar visningar.

Förhandling

Vi tar fram offerter och hyresavtal och håller i den löpande dialogen – allt tills dess att hyresavtal är signerat av båda parter.

Förvaltning

Vi ansvarar för den kommersiella förvaltningen av den fastighet eller handelsplats innebärandes hantering av hyrseavtal, löpande hyresgästkontrakt och marknadsföring.

Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov!

Boka en kostnadsfri
konsultation

Behöver du hjälp med att hitta en viss hyresgäst, eller söker du en långsiktig partner som kan sköta hela arbetet åt dig?

Vi har möjlighet att göra tillfälliga insatser eller utarbeta en långsiktig plan för att fylla dina fastigheter med liv och värde. Vi stöder dig hela vägen. Från rådgivning och fastighetsutveckling, till jobbet med att hitta rätt hyresgäster och ansvara för kritiska förhandlingar.

Citycon

Liljeholmstorget

Citycon har uppdragit åt FRONTAGE att genomföra en förstudie för bedömning av fortsatt utveckling av food&beverages i Liljeholmstorget Galleria med särskilt fokus på koncept och utbud på restaurangtorget.

I detta uppdrag utvärderar vi befintligt utbud, identifierar förbättringspotentialen och tar fram rekommendationer och riktlinjer för det kommande uthyrningsarbetet.

Fastighetsägarens vision är att utveckla området, och att samtidigt medverka till att skapa den framtida staden – att tillsammans med lokalhyresgäster utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och de som arbetar i området.

Atrium Ljungberg

Sickla Front, Söderhallarna, Hagastaden

Frontage bistår Atrium Ljungberg inom området Retail Leasing i ett antal av deras projekt. Med fokus på att arbeta med F&B genom att hitta rätt operatör, rätt koncept, till rätt lokal stöttar Frontage den ordinarie organisationen i deras arbete.

Atrium Ljungberg är ett projektintensivt fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Man fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Ambitionen är att skapa stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. .

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation