Förvaltning av fastighet

En omhändertagen fastighet


Vi bevakar dina hyresavtal, visar lokaler, förhandlar med befintliga och nya hyresgäster, följer upp nyckeltal och hanterar löpande hyresgästärenden. Vi följer upp den långsiktiga strategin för fastigheten och arbetar även med marknadsföringen och paketeringen. Den kommersiella förvaltningen sker i syfte att skapa lönsamhet i din fastighet.

Tjänster

Analys

Vi genomför research och analys av marknaden, samt identifierar potentiella hyresgäster och verksamheter för din fastighet.

Fastighetsutveckling

Tillsammans med dig skapar vi en hållbar utvecklingsplan som hjälper dig att nå dina strategiska mål.
Vi hjälper till att ta fram en fastighetsprofil och en genomtänkt strategi för hur lokalerna kan utnyttjas i nya verksamheter.

Hitta rätt hyresgäster

Vi identifierar och uppvaktar möjliga hyresgäster, presenterar objektet och arrangerar visningar.

Förhandling

Vi tar fram offerter och hyresavtal och håller i den löpande dialogen – allt tills dess att hyresavtal är signerat av båda parter.

Förvaltning

Vi ansvarar för den kommersiella förvaltningen av den fastighet eller handelsplats innebärandes hantering av hyrseavtal, löpande hyresgästkontrakt och marknadsföring.

Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov!

Boka en kostnadsfri
konsultation

Fastighetsförvaltning

Vi vet att relationen med befintliga hyresgäster är mycket viktig. Vår kommersiella förvaltning lägger mycket tid på att bevara en god relation med dina befintliga hyresgäster. Vi genomför löpande möten, har en nära dialog och vi är lyhörda för dina hyresgästers behov och önskemål. När det är dags bistår vi dessutom med både uppsägning och omförhandling av hyresavtalen. Vi tar fram hyresavtal och konstruerar avtalsmallar enligt dina önskemål.

Familjebostäder

Rinkebystråket

Sedan en tid tillbaka har vi gått in som samarbetspartner till Stockholm stad och det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i en interimslösning för att vitalisera Rinkebystråket. Området kopplar samman Rinkeby Torg med Järvafältet och det nya bostadsområdet Rinkebyterrassen, nordväst om Stockholms innerstad.

Fastighetsägarens vision är att utveckla området, och att samtidigt medverka till att skapa den framtida staden – att tillsammans med lokalhyresgäster utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och de som arbetar i området. Och det finns en stark vilja att skapa en handelsplats som tilltalar många, där det finns något för alla smaker.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation