Nu arbetar vi framåt tillsammans

Mycket har på kort tid förändrats i vår verklighet och ingenting är längre som det brukar. Vi måste nu hitta ett sätt att verka i det nya normala. Vi på Frontage kan med samlad kompetens se över ert nuläge, hitta formen och skapa förutsättningarna för en lönsam verksamhet nu och i framtiden. Vi erbjuder nu paketlösningar utifrån ert behov innefattande bland annat;

  • Vi skapar en verksamhetsplanering där vi ser över och hjälper er effektivisera organisationen.
  • Vi ser över personalstyrkan utifrån verksamhetens behov samt bistår med driftsplanering.
  • Bistår med tillämpning av de stödpaket som i dagsläget finns att tillgå från Regeringen.
  • Vi hjälper er att eventuellt förhandla om befintliga hyresavtal samt se över era tillstånd m.m.
  • Vi konkretiserar ert koncept och skapar tydliga riktlinjer och manualer.
  • Vi sätter upp strategier och planer för marknadskommunikation i olika media såsom sociala media och hemsida.
  • Uppföljning och löpande support i ovannämnda delar.

Kontakta oss idag för en kostnadsfri nulägesanalys.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation