Från global till lokal aktör

Om du inte känner till den svenska marknaden, kan det vara svårt att veta i vilken ordning du ska ta dig an olika städer – något som ofta är avgörande för din positionering. Du kanske har hört talas om ”kreddiga” Nytorget, men den exponeringen är naturligtvis inte rätt för alla märken. Ett centralt läge på kartan kan även vara en tom baksida till ett kluster nattklubbar.

Frontage är ett stöd i alla led vid en etablering. För internationella aktörer är juridisk rådgivning ofta avgörande, eftersom de egna juristerna inte alltid kan den svenska hyreslagstiftningen. Vi erbjuder vägledning kring rekrytering och kollektivavtal, och har även kontakter med byggföretag som kan bygga butiker och restauranger, något som annars kan vara ett etableringshinder om du inte har de rätta vägarna in.

Även inom Norden finns vitala skillnader, trots att våra kulturer är lika skiljer hyreslagstiftningen sig. Har du inte koll finns det en risk att du går in i ett hyresavtal som du inte har kontroll över.

Flödesmätningar är också ett viktigt element i helheten – hur skiljer sig vardagar från helger, dag från kväll? Just ”footfall” är en viktig faktor för de allra flesta kunder – vilket spelar roll för hur du ska planera omsättning, schemalägga personal och anpassa öppettider. Flyttar du din verksamhet till ett område med högre ”footfall”, behöver det inte betyda att din konverteringsgrad ökar, eller så är det just det den gör.

När vi hjälpte Hööks, Skandinaviens ledande företag inom hästsport, att etablera sin första citybutik, blev det på Kungsgatan i Stockholm. De ligger annars i externhandelsområden, med hög konverteringsgrad men låg ”footfall”. På Kungsgatan hamnade de bland liknande butiker, med lägre konverteringsgrad men högre flöden än de var vana vid – butiken kom att nå en bredare mer moderelaterad målgrupp, och sortimentet har helt förändrats där. Där har varit med och utvecklat varumärket, något vi inte kunnat göra utan förståelse för marknaden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation