Alle man på däck!

Nu är det på olika sätt tufft för oss alla i branschen, oavsett om man är hyresgäst, hyresvärd, leverantör eller konsult.  Därför samlar vi på Frontage våra styrkor för att bistå branschen på  bästa sätt som vi kan bidra med.  Nu kämpar vi tillsammans.

Kontakta mig eller någon av mina kollegor nedan. Nu kämpar vi tillsammans.
Pernilla Karvia 070-273 57 88
 
Drift och personalfrågor
Vi hjälper dig som hyresgäst att kostnadsbespara och skademinimera, tex genom att vägleda i processen med kortidspermittering, schemaläggning och i förhandling med leverantörer. 
Jannika Ahl 070-242 71 40
Mikael Ljunggren 070-952 40 92
Köpa och sälja verksamheter
Vi har nätverket och de specifika kunskaper som krävs för att genomföra en förmedling på dina villkor.
Simon Madoson 070-778 70 88
 
Förhandling och etablering
Vi stöttar hyresgäster i all dialog med hyresvärdar gällande avtalsfrågor. För den som siktar på att gasa sig ur den nuvarande krisen hjälper vi till att söka rätt på de bästa affärslägena.
My Roussakoff 070-984 84 80
 
Uthyrning och utveckling
Vi bistår med rådgivning och förhandlingskompetens. Vi hyr ut vakanser och agerar som hyresvärdens förlängda arm under hela processen.
Jacob Ibrahim 073-374 22 12
 
#supportyourlocalrestaurant
#supportyourlocalcoffeeshop
#supportyourlocalretailer

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation