Socialt ansvar (den nya staden)

För en aktör som jobbar med att forma stadsbilden anser vi att det även medföljer ett socialt ansvar, både inom och utanför vår kärnverksamhet. Något som kan sträcka sig från att stötta ett nytänkande koncept – som vill verka för ett mer hållbart samhälle – till samarbete med kommunen i utvecklingen av utsatta områden.

Sedan en tid tillbaka har vi gått in som samarbetspartner till Stockholm stad och det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i en interimslösning för att vitalisera Rinkebystråket. Området kopplar samman Rinkeby Torg med Järvafältet och det nya bostadsområdet Rinkebyterrassen, nordväst om Stockholms innerstad.

Fastighetsägarens vision är att utveckla området, och att samtidigt medverka till att skapa den framtida staden – att tillsammans med lokalhyresgäster utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och de som arbetar i området. Och det finns en stark vilja att skapa en handelsplats som tilltalar många, där det finns något för alla smaker.

Flera kommersiella ytor har utformats för att blåsa liv i stråket, samtidigt som 450 nya lägenheter färdigställts i området – vilket i sin tur kan generera underlag för verksamheterna. Vår roll är att fortsätta utvecklingsarbetet, då det fortfarande finns lokaler som behöver nya koncept, vilka även ska kunna fungera tillsammans med de som redan finns där idag. Vi ska också inleda ett samarbete med det lokala centrumet – för att dra människor till båda marknadsplatserna, där en mängd olika kulturer blandas.

Men det finns naturligtvis flera utmaningar. Språkbarriärer kan göra det extra viktigt med tydliga avtal. Där har vi ett stort ansvar som representant för familjebostäder; vi måste säkerställa att den som hyr lokalen förstår avtalet. Brister i lokalerna måste åtgärdas, samtidigt som vi ger råd och stöd till verksamheter som behöver det för att de ska kunna utvecklas.

Tydlighet och struktur, kanske de två viktigaste delarna, är något vi kan bidra med genom vår kunskap och erfarenhet. I slutändan handlar det om att förstå vilka mervärden slutkunden kan komma att uppskatta. Men för att nå dit måste först eventuella svårigheter övervinnas. Med en bättre och mer hållbar närmiljö får människor möjlighet att växa in i en ny roll. Då kan berättelsen förändras, och därmed även vår självbild. Så kan värdet på både staden, och människorna i den, stiga.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation