LILJEHOLMSTORGET

Citycon har uppdragit åt FRONTAGE att genomföra en förstudie för bedömning av fortsatt utveckling av food&beverages i Liljeholmstorget Galleria med särskilt fokus på koncept och utbud på restaurangtorget.

I detta uppdrag utvärderar vi befintligt utbud, identifierar förbättringspotentialen och tar fram rekommendationer och riktlinjer för det kommande uthyrningsarbetet.

Fastighetsägarens vision är att utveckla området, och att samtidigt medverka till att skapa den framtida staden – att tillsammans med lokalhyresgäster utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och de som arbetar i området.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation