En värdefull hyresgäst

Hitta företaget som fyller dina lokaler på fler än ett sätt. För oss är uthyrning en strategisk fråga. Vi hjälper dig att hitta hyresgästen som kompletterar dina andra företag, butiker och restauranger. Och som bidrar till att höja värdet på hela ditt bestånd.

Tjänster

Rådgivning

Vi genomför research och analys av marknaden, samt identifierar potentiella hyresgäster och verksamheter för din fastighet.

Fastighetsutveckling

Tillsammans med dig skapar vi en hållbar utvecklingsplan som hjälper dig att nå dina strategiska mål.
Vi hjälper till att ta fram en fastighetsprofil och en genomtänkt strategi för hur lokalerna kan utnyttjas i nya verksamheter.

Hitta rätt hyresgäster

Vi identifierar och uppvaktar möjliga hyresgäster, presenterar objektet och arrangerar visningar.

Förhandling

Vi tar fram offerter och hyresavtal och håller i den löpande dialogen – allt tills dess att hyresavtal är signerat av båda parter.

Förvaltning

Vi ansvarar för den kommersiella förvaltningen av den fastighet eller handelsplats innebärandes hantering av hyrseavtal, löpande hyresgästkontrakt och marknadsföring.

Hur kan vi hjälpa dig? Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov!

Boka en kostnadsfri
konsultation

Behöver du hjälp med att hitta en viss hyresgäst, eller söker du en långsiktig partner som kan sköta hela arbetet åt dig?

Vi har möjlighet att göra tillfälliga insatser eller utarbeta en långsiktig plan för att fylla dina fastigheter med liv och värde. Vi stöder dig hela vägen. Från rådgivning och fastighetsutveckling, till jobbet med att hitta rätt hyresgäster och ansvara för kritiska förhandlingar.

Familjebostäder

Rinkebystråket

Sedan en tid tillbaka har vi gått in som samarbetspartner till Stockholm stad och det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder i en interimslösning för att vitalisera Rinkebystråket. Området kopplar samman Rinkeby Torg med Järvafältet och det nya bostadsområdet Rinkebyterrassen, nordväst om Stockholms innerstad.

Fastighetsägarens vision är att utveckla området, och att samtidigt medverka till att skapa den framtida staden – att tillsammans med lokalhyresgäster utveckla en attraktiv handels- och mötesplats för boende, besökare och de som arbetar i området. Och det finns en stark vilja att skapa en handelsplats som tilltalar många, där det finns något för alla smaker.

Konsum Värmland

Hagfors, Kristinehamn, Säffle och Karlskoga

På uppdrag av Konsum Värmland, en av de största fastighetsägarna i regionen, arbetar vi
med utveckling och uthyrning av flertalet fastigheter i Hagfors, Kristinehamn, Säffle och
Karlskoga.
Här tillskapar vi etableringsmöjligheter i starka handelsområden som alla ligger inne i eller i
direkt anslutning till stadskärnan i respektive område. Fastighetsägarens vilja är att
ytterligare stärka respektive handelsplats genom att addera mer handel och service i
området.

Hur kan vi hjälpa dig?

Boka ett kostnadsfritt möte där vi analyserar dina behov inom etablering, förmedling eller uthyrning.

Boka en kostnadsfri
konsultation